Mi történik a pszichológusnál?

Az első alkalom egy tájékozódó, problémafeltáró interjú. A pácienssel közösen határozzuk meg a terápia célját, körvonalazódik a terápiás terv, a szükséges idő intervallum. Megbeszéljük, milyen terápiás módszerek alkalmazása célszerű. 
Egy-egy terápia során több terápiás módszer, eszköz alkalmazására kerülhet sor.
 
Módszerek:
Kognitív- és viselkedésterápia, asszertív tréning. integratív pszichoterápia, autogén tréning, szupportív terápia.
 
A terápia céljától és egyéni teherbírástól, aktuális helyzettől függ, hogy hány alkalom szükséges a cél eléréséhez.
Egy terápiás óra 50 perc, általában hetenkéni gyakoriságot jelent.
 

Te

véAAkenységek: